Rekrutacja do świetlicy szkolnej na rok 2020-2021

Szanowni Rodzice,  Informujemy, że rozpoczynają  się zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021.

W roku szkolnym 2020/2021 świetlica szkolna będzie czynna od 6.30 do 16.50.

Przypominamy, że przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie na podstawie pisemnego zgłoszenia Rodziców, poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy Szkolnej:

karta zgłoszenia do świetlicy – 2019-2020 (WORD)

karta zgłoszenia do świetlicy – 2019-2020 (pdf)

Prosimy o wydrukowanie formularza Karty zgłoszenia, wypełnienie i podpisanie, następnie   zeskanowanie lub wykonanie  zdjęcia oraz przesłanie w  terminie do 20 sierpnia 2020 r. na adres:

szkolajp@onet.eu. Wniosek można również dostarczyć do sekretariatu lub wrzucić do skrzynki pocztowej umieszczonej na drzwiach szkoły.

Oryginały przesyłanych przez Państwa dokumentów prosimy zachować do późniejszego złożenia w szkole.

Ze względu na konieczność zaplanowania ilości miejsc w świetlicy dla uczniów na przyszły rok szkolny prosimy o terminowe składanie kart.