Rekrutacja uczniów do świetlicy szkolnej!!!

Trwa nabór uczniów do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2015/2016. Wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły. Termin składania wniosków mija 19.06.2015 r.