Rządowy program „Aktywna tablica”

Nasza szkoła pozyskała środki finansowe z rządowego programu „Aktywna tablica”. Celem programu jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach programu szkoła zostanie wyposażona w tablicę interaktywną, projektor, głośniki i interaktywny monitor dotykowy.

Więcej o programie: http:// https://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/aktywna-tablica