Spotkanie opłatkowe –

18 grudnia  odbyło się spotkanie opłatkowe z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. W spotkaniu uczestniczyły wszystkie dzieci naszej szkoły, nauczyciele, pracownicy, pani Dyrektor Alicja Rawa-Cimochowska oraz zaproszeni goście: Zbigniew Mackiewicz Wójt Gminy Suwałki, Beata Kożuchowska Radna Gminy Suwałki, Irena Schabieńska Zastępca Dyrektora Kuratorium Oświaty Delegatura w Suwałkach, Ks. Tadeusz Antonowicz, Beata Zubrzycka Przewodnicząca Rady Rodziców i rodzice. Spotkanie rozpoczęło się od obejrzenia jasełek przygotowanych przez dzieci pod kierownictwem katechetki pani Jolanty Zimnickiej. Całość ubogaciła piękna dekoracja przygotowana na tę okoliczność.  Pani Dyrektor złożyła wszystkim życzenia, życząc całej rodzinie szkolnej, rodzicom i wszystkim gościom wiele miłości i radości z okazji zbliżających się Świąt. Życzenia złożyli również zaproszeni goście.  Po części artystycznej nastąpił punkt kulminacyjny uroczystości – łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń.