Spotkanie opłatkowe

Coroczne spotkanie opłatkowe  odbyło się 18 grudnia 2015 r.. Obecni na uroczystości byli rodzice,  nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie, emerytowani nauczyciele oraz goście: proboszcz parafii Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Suwałkach ksiądz  Władysław Kleczkowski, Wójt Gminy Suwałki Pan Tadeusz Chołko, Przewodniczący Rady Gminy Suwałki Pan Marek Jeromin, Radny Gminy Suwałki Pan Grzegorz Moroz, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach Pan Andrzej Raczyło, Przewodnicząca Rady Rodziców i Sołtys Nowej Wsi Pani Beata Kożuchowska. Wszyscy wysłuchali historii Świąt Bożego Narodzenia i wspólnie śpiewali kolędy. Następnie były życzenia i wspólne łamanie się opłatkiem.

[WRG id=5586]