Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe za I semestr 2016/2017 otrzymało czternastu uczniów. Gratulacje!!!

[WRG id=7720]