Światowy Dzień Ziemi 2015

Światowy Dzień Ziemi – to największe ekologiczne święto świata, obchodzone obecnie w 192 krajach.Różnie na całym świecie odbywają się te obchody – są marsze, wystawy, wiece, wspólne sadzenie drzew, zbieranie śmieci i surowców wtórnych. W naszej szkole udział w tej akcji wzięli uczniowie klas IV-VI wraz z wychowawcami. Sprzątali oni otoczenie szkoły oraz okolice Nowej Wsi, aby uświadomić sobie, jak kruchy jest ekosystem Ziemi oraz jak duży wpływ na jego niszczenie maja działania człowieka.

Opracowała: Małgorzata Tomkiewicz

[WRG id=4048]

Uczniowie klas  I, II, III uczcili ten dzień w szczególny sposób. Dzieci w ramach zajęć zdobywały punkty na uzyskanie dyplomu – Miłośnika Zielonej Ziemi – Przyjaciel Ziemi. Zadania, które miały wykonać to: celne wypowiedzi na temat zagrożeń dla naszej Ziemi na podstawie zaprezentowanych plakatów, rozwiązanie dwóch quizów pt.” Miłośnik Zielonej Ziemi” złożonych z pytań dotyczących poszanowania przyrody, znajomości nazw chronionych roślin i zwierząt oraz sposobów oszczędzania wody i energii, obejrzenie filmu mówiącego o ekologicznych zachowaniach, aktywny udział w zabawach ruchowych powiązanych z odczytywaniem i analizą haseł proekologicznych. Wszyscy uczniowie wykazali się odpowiednią wiedzą i zdobyli potrzebną ilość punktów, w związku z czym Pani Dyrektor wręczyła każdemu dziecku dyplomy i drobne upominki.

             Opracowały: p. G. Szerwińska i p. A. Butyłkin.

[WRG id=4059]