Światowy Dzień Ziemi 2016

Światowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świata, obchodzone obecnie  192 krajach. Różnie na całym świecie odbywają się te obchody – są marsze, wystawy, wiece,wspólne sadzenie drzew, zbieranie śmieci i surowców wtórnych. Tegoroczne obchody Światowego Dnia Ziemi poświęcone są problemom związanym z ochroną powietrza i przeciwdziałaniu tzw. niskiej emisji. Dzień Ziemi 2016 obchodzony jest pod hasłem: „Palący temat – niska emisja”. W naszej szkole Dzień Ziemi odbył się 22 kwietnia 2016 r. Wzięli w nim uczniowie klas 0-VI. Wspólnie sprzątaliśmy otoczenie szkoły i okolice Nowej Wsi. Uświadomiliśmy sobie, jak kruchy jest ekosystem oraz jak duży wpływ na jego niszczenie maja działania człowieka.

Opracowała: M. Tomkiewicz – nauczycielka przyrody