Święto Niepodległości – 11.11.2017 r.

„…Ojczyzna moja – to wioski i miasta,
Wśród pól lechickich sadzone od Piasta;
To rzeki, lasy, kwietne niwy, łąki,
Gdzie pieśń nadziei śpiewają skowronki…
(M. Konopnicka „Ojczyzna”)

[WRG id=8774]