Szachy.

Od 1 października w naszej szkole jeden raz w tygodniu odbywają się pozalekcyjne  zajęcia szachowe dla uczniów klas IV-VI. Zajęcia prowadzi pan Marcin Czyżyk. Gra w szachy  sprzyja wszechstronnemu rozwojowi  ucznia. Kształci wyobraźnię przestrzenną, pamięć i uwagę, a przede wszystkim inicjuje sytuacje wymagające abstrakcyjnego, logicznego myślenia. Szachy wyrabiają umiejętność panowania nad sobą, wytrwałość, przezorność i odwagę, poczucie odpowiedzialności za własne decyzje. Uczą, więc, myśleć obiektywnie i nie lekceważyć żadnego przeciwnika. Szachy wdrażają do stosowania w życiu zasady „fair play”. Nauka gry w szachy oraz konieczne ćwiczenia praktyczne i teoretyczne, wpływają dodatnio na zwiększenie aktywności umysłowej, giętkość pamięci, przyczyniając się do rozwoju inteligencji, rozbudzenia twórczych zdolności.

Gramy w szachy.