„Szkoła Pamięta”

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi włączyła się w akcję zorganizowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Szkoła Pamięta”. Celem akcji jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia, uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Dziękujemy nauczycielom, którzy podjęli działania edukacyjne związane z akcją, p. Jolanta Zimnicka, p. Maria Szymańska, p. Kamila Oponowicz.

Szkoła Pamięta