Szkolny Klub Wolontariusza.

Szkolny Klub Wolontariusza istnieje w naszej szkole od 2009 roku. Od tego czasu pomogliśmy wielu osobom, rozwijaliśmy w sobie wrażliwość i koleżeńskość, integrowaliśmy się jako grupa. Ten rok szkolny jest szczególny, bowiem został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rokiem wolontariatu. To duże wyzwanie dla nas, postaramy się być jeszcze bardziej aktywni i pomocni. Na naszym pierwszym tegorocznym spotkaniu organizacyjnym (21.09.2016), nazywanym przez nas „jesiennym piknikiem wolontariatu”, oficjalnie przyjęliśmy w poczet klubu nowych uczniów. Przypomnieliśmy treść kodeksu wolontariuszy, który zobowiązaliśmy się przestrzegać. Zaplanowaliśmy działania na najbliższy czas. Wybraliśmy także zarząd naszego klubu na kolejny rok szkolny.

                                                                                   Oprac. J. Zimnicka, opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza

[WRG id=6835]