Szkolny piknik rodzinny

Szkolny piknik rodzinny – 10.05.2019 r. Dziękujemy wszystkim sponsorom i przyjaciołom szkoły, dzięki którym wspaniale się bawiliśmy! Najlepsza ekipa świata ever! Rada Rodziców naszej szkoły, Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi i Koło Gospodyń Wiejskich „Wespół W Zespół ” w Nowej Wsi! Dziękujemy Wam serdecznie za pomoc w organizacji Pikniku Rodzinnego! „Razem możemy wiele” – dla naszych dzieci!