Szlifujemy diamenty – innowacyjne zajęcia edukacyjne

Forum Rozwoju Regionalnego Polska WschodniaForum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia w partnerstwie z Gminą Suwałki rozpoczyna realizację projektu „Szlifujemy diamenty – wyższe kompetencje kluczem do sukcesu na przyszłość wśród uczniów w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi. „Przedmiotem projektu jest realizacja programu rozwojowego w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi. W projekcie weźmie udział  36 uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej im Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi.

W Nowej Wsi zaplanowano następujące zajęcia:

  • klub matematyczno-przyrodniczy,
  • zajęcia artystyczno-językowe,
  • klub szachowy,
  • korekcyjno-kompensacyjne , umiejętność uczenia się,
  • dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, j. polskiego, j. angielskiego,
  • zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe poprzez naukę programowania,
  • 1-dniowych wyjazdowych zajęć terenowych z zakresu edukacji przyrodniczej,
  • Wyjazd edukacyjny w góry.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Szlifujemy diamenty – innowacyjne zajęcia edukacyjne w Gminie Suwałki