Uczy się ratować!

Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy – 17 stycznia 2019 r.