„Uwierz w siebie”

W dniu 07.05.2015 r. uczniowie naszej szkoły obejrzeli profilaktyczne przedstawienie teatralne pt. „Uwierz w siebie” wystawione przez aktorów teatru Kurtyna z Krakowa.

SNB16409 kurtyna Spektakl „Uwierz w siebie” to porywająca, a zarazem wzruszająca historia Beatki,  wrażliwej i uczuciowej uczennicy przedostatniej klasy szkoły podstawowej, którą niespodziewanie dotykają piętrzące się problemy z nauką, co może zagrażać jej promocji do następnej klasy. Głównym źródłem jej kłopotów jest niestabilna i złożona sytuacja rodzinna. Ojciec Beaty, po tym jak stracił pracę, zmienił się w oczach córki nie do poznania. Stale przesiaduje przed telewizorem, na nic nie ma siły, pozoruje zainteresowanie tym, co się dzieje w domu oraz z córką w szkole. Na tle swojego załamania nerwowego zaczyna topić swoje smutki w alkoholu, wypalać coraz większe ilości papierosów i nadużywać środków przeciwbólowych. Beata widząc to, co się dzieje z ojcem, próbuje go wspierać, ale też czuje do niego żal, ponieważ przez jego egoistyczne podejście do życia, jej matka musi pracować dwa razy dłużej i ciężej, przez co rzadko bywa w domu. Na nic zdają się prośby oraz błagania Beaty i jej matki wobec zachowania mężczyzny będącego niegdyś głową tej rodziny. Pewnego dnia starszy kolega Beatki, uczeń ostatniej klasy szkoły podstawowej – Jacek, próbuje przekonać ją do wzięcia udziału w „Zawodach Drinkendrunk”, polegających  na piciu alkoholu do oporu, gdzie wygrywa ten zawodnik, któremu uda się wypić najwięcej. Doskonale obeznany z trudną sytuacją rodzinną młodszej koleżanki, namawiając ją do tej niebezpiecznej „zabawy w dorosłych” posługuje się argumentami, które godzą w jej honor, ambicję i poczucie własnej wartości. Dziewczyna chcąc zaprzeczyć wszystkim słowom gorzkiej prawdy m.in. o jej bezrobotnym ojcu, o jej stale nieobecnej matce, o nieposiadaniu przez nią komputera czy innych modnych gadżetów, staje przed trudnym wyborem. Albo weźmie udział w Drinkendrunk i odkupi swoje winy za to, że już raz odmówiła udziału w innych zawodach, polegających wówczas na niszczeniu jak największej ilości mienia publicznego i szkolnego, albo już na zawsze zostanie wykluczona i upokorzona przez tłum drwiących i śmiejących się z niej kolegów. Dziewczyna zgadza się wziąć udział w „zabawie” i w efekcie, będąc w bardzo ciężkim stanie zdrowia trafia do szpitala razem z innymi uczniami. To dramatyczne wydarzenie ma fundamentalny i wszechstronny wpływ na zmianę całej sytuacji rodzinnej Beaty. Jej ojciec podczas rozmowy z lekarzem dowiaduje się m.in. czym jest bierne palenie i jak bardzo osłabia ono siły obronne organizmu, przez co zarówno on, jak i jego córka gorzej znoszą stany chorobowe. Decyduje się on na walkę z nałogiem i innymi swoimi słabościami. Beata, po powrocie ze szpitala zamierza przewartościować swój stosunek do kwestii akceptacji swojej osoby w środowisku rówieśniczym, podejmuje działania wspierające ojca walczącego z nałogiem i uczy się na nowo jak praktycznie wdrażać w życie pojęcie asertywności.

Wartości dydaktyczno – profilaktyczne spektaklu:

– zagrożenia dla zdrowia wynikające z biernego palenia nikotyny
– profilaktyka zdrowia i promocja zdrowego odżywiania, konsekwencje bezmyślnego korzystania z łatwo dostępnych środków farmaceutycznych
– zapobieganie agresji słownej i fizycznej w kontaktach z opiekunami i rówieśnikami
– wzmacnianie autorytetu kadry nauczycielskiej w rozwiązywaniu problemów jednostkowych i grupowych w środowisku szkolnym
– promocja kultury języka i ekspresji słownej w kontaktach międzyludzkich
– problem nietolerancji i braku akceptacji dla rówieśników w gorszej sytuacji ekonomicznej i rodzinnej
– kierowanie się powszechnie akceptowalnymi wartościami społecznymi w budowaniu swojej pozycji w grupie
– wzmacnianie wagi osobistego wyboru w preferowaniu zachowań i postaw pozytywnych, z podkreśleniem praktycznego zastosowania pojęcia asertywności

Wartości inscenizacyjne spektaklu:

– Wartki, dynamiczny, promujący kulturę słowa język dialogów
– Złożona wielowarstwowa konstrukcja psychologiczna postaci scenicznych
– Staranna oprawa muzyczna