Wizyta Księdza Biskupa Jerzego Mazura – 18.02.2016 r.

Dziś gościliśmy w naszej szkole Księdza Biskupa Jerzego Mazura. Odświętnie ubrani, z piosenką na ustach przywitaliśmy naszego Gościa chlebem i solą, wedle staropolskiego zwyczaju. Jan Murawko z klasy V wygłosił powitalny wiersz oraz wręczył Księdzu Biskupowi kwiaty w imieniu wszystkich uczniów. Pani Dyrektor witając zebranych, przedstawiła krótko historię i misję szkoły; podkreśliła, jak ważne znaczenie ma ta wizyta duszpasterska dla właściwego wychowania młodego pokolenia.
Kolejnym punktem spotkania była część artystyczna. Obejrzeliśmy montaż słowno-muzyczny związany z 1050 rocznicą chrztu Polski. Ksiądz Biskup Jerzy Mazur bardzo podziękował za to przedstawienie i nawiązując do niego opowiedział o ważnej roli chrztu świętego w życiu każdego wierzącego człowieka.
Na zakończenie goście, przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele i pracownicy szkoły wspólnie spotkali się przy herbacie i poczęstunku. Ksiądz Biskup wpisał się do naszej szkolnej kroniki. Potem był czas na rozmowy o pracy, uczniach, wychowaniu i planach na przyszłość.

[WRG id=5857]