Wychowanie fizyczne w kl. II i III

W  dniu 11 lutego 2021 r. dzięki p. Kamili Oponowicz, nauczycielce edukacji wczesnoszkolnej,  kl. II i III miała urozmaicone zajęcia wychowania fizycznego. Intensywna rozgrzewka, zawody w chodzeniu na szczudłach, skoki w dal. Dzieci dokonały analizy mięśniowej i szkieletowej ciała człowieka na podstawie Atlasu Anatomii. W międzyczasie odbył się masaż relaksacyjny pleców dla wszystkich uczniów, który wykonywała pani Kasia Piasecka! Dziękujemy! Zajęcia zakończyły się grą w dwa ognie i degustacją pączków.

w-f kl. II i III