Wychowanie fizyczne w kl. II-III

Dzięki kreatywności i operatywności nauczycielki w-f w klasach II i III p. Kamili Oponowicz oraz przychylności Pana Wójta Zbigniewa Mackiewicza, dyrekcji szkoły i rodziców zajęcia wychowania fizycznego w w/w klasach odbywają się tymczasowo w sali świetlicy w budynku OSP Nowa Wieś z zachowaniem zasad bhp.