Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Serdecznie gratulujemy Absolwentom naszej szkoły!  Dziękujemy nauczycielom, którzy przygotowali ósmoklasistów do egzaminu:
Pani Magdalena Mackiewicz – język polski, Pani Alicja Rawa-Cimochowska – matematyka, Pani Agnieszka Żynda – język angielski.
Najwyższy wynik z języka angielskiego – 100 % uzyskał Szymon, gratulacje!