Zajęcia na lodowisku

Zima to okres kiedy spada aktywność fizyczna młodzieży powodując równocześnie obniżenie zdobytej latem sprawności i wydolności fizycznej, czas gdy społeczeństwo spędza mniej czasu na zewnątrz. Nie należy jednak rezygnować z aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Jednym ze sposobów spędzania wolnego czasu może być wyjście na lodowisko.

Zabawa na lodzie korzystnie wpływa na stan zdrowia młodego człowieka: poprawa sprawności fizycznej, zwiększanie wydolności oraz hartowanie organizmu. Udział w zajęciach sportowych na świeżym powietrzu zapewnia uczniom pełny wypoczynek psychofizyczny, a także sprawia im dużo radości. Dlatego zaproponowaliśmy naszym uczniom klas IV-VI  zajęcia, gdzie mogą rozwijać swoje zainteresowania, podnosić umiejętności a przede wszystkim połączyć świetną zabawę z nauką jazdy na łyżwach. To wspaniała lekcja integracji i wychowania fizycznego. Zajęcia odbyły się w dniu 17.01.2017 r. na lodowisku w Okuniowcu pod opieką nauczycieli: pani Agnieszki Burzyńskiej, pani Alicji Rawa-Cimochowskiej oraz pana Marcina Czyżyka.

[WRG id=7499]