Zajęcia profilaktyczne

5 listopada 2019 roku uczniowie klas 4-7 wzięli udział w zajęciach profilaktycznych „Spójrz inaczej na agresję” oraz „Zasady higieny pracy” prowadzonych przez panią Wiesławę Taraszkiewicz nauczyciela z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach.