Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 19

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 19