Zapisy do świetlicy szkolnej

Informujemy, że od dnia 16.08.2017 r. będą przyjmowane karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej na rok 2017/2018. Formularze dostępne są tutaj: karta_zgloszenia lub w sekretariacie. Karty zgłoszenia należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 31.08.2017 r. Lista dzieci zakwalifikowanych do świetlicy zostanie zostanie wywieszona na szkolnej tablicy ogłoszeń w dniu 01.09.2017 r.