Zasady ruchu drogowego – spotkanie z policjantem.

Policjanci Suwalskiej Komendy Miejskiej w Suwałkach 21.10.2016 r. odwiedzili po raz kolejny nasza szkołę, aby przypomnieć uczniom klas I-II-III o zasadach bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym. Rozmawiali o obowiązku noszenia odblasków poza terenem zabudowanym i tłumaczyli jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię i jak unikać zagrożeń w codziennym pokonywaniu drogi z domu do szkoły. Atrakcją zajęć było wykorzystanie zestawu „Autochodzik”.        Oprac. Grażyna Szerwińska

http://www.suwalki.policja.gov.pl/po3/informacje/aktualnosci/40319,Dzielnicowy-na-spotkaniu-w-Szkole-Podstawowej-w-Nowej-Wsi.html