Zawieszenie zajęć

                                                Szanowni Rodzice!
Od 12.03.2020 r. do 25.03.2020 zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w naszej szkole zostają zawieszone.  Proszę śledzić na bieżąco komunikaty na stronie internetowej szkoły, na stronie facebook oraz e-dzienniku, a także na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Szczegóły tutaj: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach