Zdalne nauczanie

Uprzejmie informujemy, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty – od 26.10.2020 – 08.10.2020 w oddziałach IV – VIII realizujemy zadania Szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

zasady zdalnego nauczania

zarządzenie 18-20