Zgłoszenie dziecka do klasy I

Drodzy Rodzice!
W terminie od 09.03.2020 r. do 20.03.2020 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły zgłoszenie dziecka do klasy I na rok szkolny 2020/2021.

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania.

Druki –  do pobrania w zakładce Rekrutacja 2020/2021 na stronie internetowej szkoły: http://spjp2.eu/ lub w sekretariacie.