Zmiany w planie zajęć

Niewielkie zmiany w planie zajęć klas IV-VIII od 04.02.2019 r.!

Prosimy o zapoznanie się z aktualnym rozkładem zajęć dostępnym na stronie internetowej szkoły oraz dzienniku elektronicznym (w e-dzienniku należy wybrać zakładkę – II semestr).