Akcja „Zbieramy nakrętki”

Uczniowie naszej szkoły od kilku lat biorą czynny udział w akcji zbierania nakrętek. Oczywiście duży udział w akcji mają rodzice naszych uczniów. Zbiórkę zasilają również nauczyciele. W ten sposób wspomagamy zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci z terenu Suwalszczyzny. Wsparliśmy już Asię Ślużyńską, Łukasza Kardel, a tym razem po nakrętki przyjechał tato Jakuba Szulińskiego z Bakałarzewa. Pokaźna ilość nakrętek to skutek akcji poprzedniego i bieżącego roku szkolnego. Akcję prowadzą uczniowie klas V – VI z wychowawczynią p. Małgorzatą Tomkiewicz.

Zbieramy nakrętki