Stypendium szkolne

Wójt Gminy Suwałki  informuje o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024, dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki. Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej www.gmina.suwalki.pl w zakładce ,,Sprawy urzędowe”, a następnie kliknąć w rozwijanym menu ,,Stypendia szkolne”. Wnioski pobrać można w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki. Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w siedzibie   Urzędu Gminy, pokój nr 116 lub pod nr telefonu 87 565 93 42. W załączeniu wniosek.

Wniosek na stypendium

Organizacja dożywiania uczniów w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Rodzice.

 Przypominamy, iż w wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego  pn. Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy: PHU POLMOP SERWIS Punkt Gastronomiczny Piotr Stanisław Świeczkowski ul. Ks. Skorupki 6, 16-300 Augustów.

Całkowity koszt jednego obiadu wynosi 12,00 zł

Koszt obiadu tzw. „wsad do kotła”, który ponoszą rodzice wynosi: 8,00 zł za obiad (drugie danie). Pozostałą kwotę dopłaca Gmina.

W celu zapisania dziecka na obiady należy przesłać zgłoszenie na adres sekretariatnw@spjp2.eu lub złożyć w sekretariacie szkoły (druk do pobrania poniżej) w terminie do 31 sierpnia 2023 r.

zgłoszenie pdf

Rekomendacje dotyczące żywienia dzieci i młodzieży znajdują się na stronie Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej: http://ncez.pzh.gov.pl

Więcej „Organizacja dożywiania uczniów w roku szkolnym 2023/2024”

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

zapraszamy  na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 w dniu 4 września o godz. 10.00 w sali gimnastycznej naszej szkoły.

Po uroczystości odbędą się krótkie spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach.

W planach jest również wspólna fotografia wszystkich uczniów i nauczycieli z okazji 100-lecia naszej szkoły na pamiątkę do kroniki szkolnej.

Świetlica szkolna rozpoczyna pracę od 5 września 2023 r.