„Bezpieczna droga do szkoły”

18 września  naszą szkołę  odwiedzili przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji  w Suwałkach, którzy w ramach ogólnopolskich działań „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzili  w klasach 0-III zajęcia edukacyjne dotyczące podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzieci utrwalały bezpieczne zachowania na drodze, znajomość sygnalizacji świetlnej, znajomość podstawowych znaków drogowych. Dowiedziały się również jak ważne dla bezpieczeństwa na drodze jest noszenie  elementów odblaskowych. Zdobytą wiedzę uczniowie utrwalali w ćwiczeniach praktycznych pod wnikliwym okiem pań  policjantek.

Bezpieczna droga