Bezpieczne ferie 2018

Drodzy uczniowie pamiętajcie o bezpieczeństwie podczas zimowego wypoczynku!