Biwak kl. IV i V

Biwak kl. IV i V – Żarnowo k. Augustowa – 06.06.2019 r.