Dzień Edukacji Narodowej

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej  wszystkim Nauczycielom i Pracownikom   Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi składa – Alicja Rawa-Cimochowska – Dyrektor Szkoły.
Życzę Państwu po stokroć zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, satysfakcji w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości płynnych

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Usługi Asenizacyjne
Paweł Augustynowicz
Nowa Wieś 40 B
16-402 Suwałki
Uzasadnienie wyboru: wybrano najkorzystniejszą ofertę, w ustalonych kryterium ceny.
Wykonawca zaoferował cenę wywozu 1,0 m3 nieczystości płynnych:
– brutto          34,00      zł
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 15.10.2021 r.