Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego

Szanowni Rodzice!

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi chcemy wiedzieć, które dzieci będą kontynuowały wychowanie przedszkolne w naszej placówce. Dlatego prosimy o wypełnienie druku deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020. Druk do pobrania w sekretariacie, u wychowawcy grupy oraz na http://spjp2.eu/ w zakładce „Rekrutacja 2019/2020”. Termin składania deklaracji jest od 25 lutego do 6 marca 2019 roku.

  • Dzieci, których rodzice złożą w terminie deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 mają zapewnione miejsce w przedszkolu i nie podlegają procesowi rekrutacji.
  • Niezłożenie deklaracji we wskazanym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją dziecka z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 w naszej placówce.