Deklaracja korzystania z odpłatnych obiadów od 1 września 2022 r.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów od 1 września 2022 r. szkoła ma obowiązek zapewnić wyżywienie uczniom. Zgodnie z tym przepisem posiłki będą odpłatne. Do 22 marca 2022 r. należy złożyć w sekretariacie deklarację korzystania z obiadu.

Deklaracja: Obiady SP Nowa Wieś deklaracja(2)