„Dobrze cię widzieć”

W ramach ogólnopolskiej akcji „Dobrze cię widzieć” wszyscy uczniowie otrzymali kamizelki odblaskowe.

http://www.dobrzeciewidziec.org

Dobrze cię widzieć