Egzamin ósmoklasisty – informacje

Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym?

https://cloud1n.edupage.org/cloud?z%3AJXAWXkCE8clfarDU96%2ByAHxsXCeHT8ccUw0DttftVrt%2BibrrUOZQNgdjbJZG4qfz

Terminy egzaminów:

język polski – 24.05.2022r.

matematyka – 25.05.2022r.

język angielski – 26.05.2022r.

Termin ogłaszania wyników ósmoklasisty – 1.07.2022r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń – 8.07.2022r.

Ważne linki:

Centralna Komisja Egzaminacyjna: https://cke.gov.pl/

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży: https://www.oke.lomza.pl/