Informacja o wynikach naboru na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego

Informacja o wynikach naboru na stanowisko  nauczyciela wychowania przedszkolnego.
W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:
Pani Edyta Ulikowska zamieszkała w Suwałkach
.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Edyta Ulikowska złożyła wymagane dokumenty oraz spełniła niezbędne i dodatkowe wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią znajomością zagadnień gwarantując prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego.

Dyrektor Szkoły

Alicja Rawa-Cimochowska