Informacja od pielęgniarki szkolnej

Uczniowie kl. I-VI proszeni są o przyniesienie do szkoły szczoteczek do zębów do 15 września 2022 r. w celu fluoryzacji zębów. Jeśli rodzice dziecka nie wyrażają zgody na fluoryzację zębów proszeni są o dostarczenie stosownej informacji na piśmie do sekretariatu szkoły.