Konkurs plastyczny „Światowy Dzień Książki”

23 kwietnia obchodzimy  Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.

Z tej okazji ogłaszamy Konkurs Plastyczny:

KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT PROMUJĄCY CZYTANIE I ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI

 Regulamin konkursu:

Głównym celem konkursu jest stworzenie plakatu, który zainspiruje do czytania książek i przypomni o Światowym Dniu Książki. Plakat może zawierać hasło reklamowe.

 1. Cele konkursu:
 • rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez tworzenie prac plastycznych,
 • promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
 • podkreślanie roli czytania i książki w życiu człowieka,
 • rozwijanie umiejętności plastycznych, wyobraźni i kreatywności.
 1. Konkurs ma zakres szkolny.

III. Organizator: Biblioteka szkolna

 1. Zasady uczestnictwa:

Konkurs  skierowany jest do uczniów klas I-III i  IV- VIII.

 1. Technika wykonania
 2. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu w formie A3 lub A2.
 3. Do konkursu każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
 4. Praca może zostać wykonana dowolną techniką plastyczną.
 5. Z tyłu pracy powinna znajdować się metryczka zawierająca: imię i nazwisko, klasę, autora pracy ( prace uczestnicy wykonują samodzielnie).
 6. Czas trwania: 23.04.2022 r. – 27.04.2022 r.

VII. Termin

Prace należy składać w bibliotece szkolnej lub w sekretariacie.

Termin składania prac upływa 27.04.2022 r.

VIII. Jury:

Oceny prac dokonuje jury powołane przez organizatora

 1. Kryteria wyboru i ocena prac:

Prace plastyczne oceniać będzie komisja konkursowa. Prace plastyczne będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I-III i kl. IV – VIII. Na każdym poziomie wiekowym przewiduje się wyłonienie I, II, III miejsca. Przy ocenie prac najwyżej punktowana będzie:

 • samodzielność wykonania
 • pomysłowość
 • stopień trudności techniki
 • staranność wykonania.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU