Obowiązek noszenia maseczek

Moi Drodzy! Od soboty (10.10.2020 r.) na terenie całego kraju obowiązuje nakaz noszenia maseczek. Od 12.10.2020 r. (poniedziałek) zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia wprowadzamy obowiązek noszenia maseczek w szkole podczas przerw i korzystania z przestrzeni wspólnych. Obowiązek dotyczy uczniów, pracowników i rodziców (nie dotyczy dzieci do lat 5).