Ogłoszenie

Szanowni Rodzice!

Gmina Suwałki  będzie składać wniosek do Ministerstwa  Sportu i Turystyki o dofinansowanie zajęć sportowych z elementami   gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z kl. I-VI. Zajęcia będą realizowane na sali gimnastycznej w naszej szkole w okresie od 1 lutego do 8 grudnia 2022 r. Aby zgłosić dziecko na zajęcia należy wypełnić deklarację i dostarczyć do sekretariatu szkoły lub wysłać zdjęcie, scan deklaracji na e-mail szkoły w terminie do 28 grudnia 2021 r. Kontakt w przypadku pytań: szkolajp2@onet.eu.

deklaracja: zgoda rodzica