Ogłoszenie

Drodzy Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi.
W poniedziałek 17 maja wszyscy w szkole oczekujemy Waszego powrotu do nauki stacjonarnej, czyli w salach lekcyjnych.
Nie stresujcie się i wracajcie do nas z radością. Czas nauki zdalnej powoli odchodzi do przeszłości, zapomnijmy o tym trudnym dla Was okresie i pomyślmy z uśmiechem na twarzy o tych ostatnich tygodniach tego roku szkolnego, które spędzimy razem w szkole.
Po powrocie do szkoły skupimy się przede wszystkim na tym co najważniejsze w tym momencie, na odbudowywaniu relacji, przełamywaniu lęku i stresu związanego z powrotem do nauki stacjonarnej, na integrowaniu się. Wszyscy w szkole udzielimy Wam potrzebnego wsparcia, żebyście spokojnie mogli wdrożyć się w obowiązki szkolne. Wszyscy też jesteśmy świadomi, że będzie to wymagało od całej szkolnej społeczności bardzo dużo wzajemnej życzliwości, cierpliwości i po prostu zwykłego zrozumienia.
Razem ten czas przejdziemy i będzie dobrze. 🙂
Do zobaczenia 17 maja. Dyrektor i Nauczyciele.
 
Organizacja pracy szkoły od 17 maja 2021 r. wygląda następująco:
Od 17 maja 2021 r. – klasy IV –VIII zaczynają realizować nauczanie hybrydowe według następującego planu:
• 17 ( poniedziałek ), 18 ( wtorek), 19 ( środa), 20 ( czwartek) maja 2021 r. przychodzą do szkoły na nauczanie stacjonarne klasy IV i V oraz kl. VIII według tygodniowego planu zajęć. Klasy VI i VII pozostają w domach na nauczaniu zdalnym.
• 21 (piątek ), 24 ( poniedziałek ), 28 ( piątek ) maja 2021 r. na zajęcia stacjonarne do szkoły przychodzą klasy VI i VII. Klasy IV i V pozostają na nauczaniu zdalnym. Klasa VIII uczestniczy w konsultacjach w dniach 21 maja (piątek – j. angielski, j. polski) oraz 24 maja (poniedziałek – zgodnie z planem zajęć).
5. W dniach 25 (wtorek), 26 (środa) i 27 (czwartek) maja 2021 r. – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY. W klasach I – VII oraz oddziale przedszkolnym nie ma w tych dniach zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
6. Od 31 maja 2021 r. – wszystkie klasy I – VIII przychodzą do szkoły i pracują stacjonarnie.