Organizacja pracy szkoły od 4 maja 2021 r.

Organizacja pracy szkoły od 4 maja 2021 r. wygląda następująco:

 1. Klasy I – III od 4 maja 2021r. – pracują stacjonarnie. Przychodzą na zajęcia lekcyjne do szkoły i pracują zgodnie z tygodniowym planem zajęć.
 2. Oddział przedszkolny – pracuje stacjonarnie zgodnie z planem zajęć.
 3. Klasy IV – VIII od 4 maja do 14 maja – pracują zdalnie według tych samych zasad, jakie obowiązywały dotychczas, a dotyczyły zdalnego nauczania. Klasa VIII – uczestniczy w konsultacjach na dotychczasowych zasadach.
 4. Od 17 maja 2021 r. – klasy IV –VIII zaczynają realizować nauczanie hybrydowe według następującego planu:
 • 17 ( poniedziałek ), 18 ( wtorek), 19 ( środa), 20 ( czwartek) maja 2021 r. przychodzą do szkoły na nauczanie stacjonarne klasy IV i V oraz kl. VIII według tygodniowego planu zajęć. Klasy VI i VII pozostaje na nauczaniu zdalnym.
 • 21 (piątek ), 24 ( poniedziałek ), 28 ( piątek ) maja 2021r. na zajęcia stacjonarne do szkoły przychodzą klasy VI i VII. Klasy IV i V pozostają na nauczaniu zdalnym. Klasa VIII uczestniczy w konsultacjach w dniach 21 maja (piątek – j. angielski, j. polski) oraz 24 maja (poniedziałek – zgodnie z planem zajęć).
 1. W dniach 25 (wtorek), 26 (środa) i 27 (czwartek) maja 2021 r. – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY. W klasach I – VII oraz oddziale przedszkolnym nie ma w tych dniach zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. Od 31 maja 2021 r. – wszystkie klasy I – VIII przychodzą do szkoły i pracują stacjonarnie.
 3. 3 czerwca 2021 r. (czwartek) Boże Ciało – dzień ustawowo wolny.
  8. 4 czerwca 2021r. (piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.