Organizacja szczepień uczniów w wieku 12 – 18 lat

 Szanowni Państwo, proszę zapoznać się z informacjami dotyczącymi szczepień uczniów:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepienia-uczniow-od-12-roku-zycia–materialy-informacyjne

Ze szczepień mogą również skorzystać zainteresowani pracownicy szkoły oraz rodzina uczniów.

MEiN opracowało ogólnie sformułowany harmonogram zadań związany ze szczepieniami, zgodnie z którym w naszej szkole:

1. od 1.09.2021r. do 13.09.2021r. będą organizowane lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym oraz będą zbierane przez wychowawców zgody od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci,

 2. od 13.09.2021r. do 19.09.2021r. będą realizowane szczepienia.

Rodzice wyrażają zgodę na szczepienia z udziałem szkoły dla dzieci, które nie skorzystały z możliwości zgłoszenia do punktu szczepień bezpośrednio przez rodziców lub opiekunów prawnych.
Wzory deklaracji wypełnianych przez rodziców/opiekunów prawnych, w których można zgłosić także innych członków rodziny niż uczeń oraz pracowników, dostępne są z u wychowawców lub w sekretariacie.

Terminy szczepień będą uzależnione od harmonogramu funkcjonowania punktu szczepień oraz od liczby zainteresowanych uczniów szkoły i osób dorosłych.

Szczepienia mogą być prowadzone na terenie szkoły. Uzależnione to będzie od liczby zainteresowanych uczniów szkoły i osób dorosłych. Miejsce zostanie uzgodnione z punktem szczepień i podane do wiadomości dla rodziców chętnych do zaszczepienia swoich dzieci.

Szczepienie przeciwko COVID-19 jest dobrowolne, natomiast zalecane jest przez ekspertów m.in. z perspektywy zwiększania szansy na trwały powrót do zajęć stacjonarnych. Dodatkowo warto wskazać, że szczepienie jest nieodpłatne, zaś w przypadku schorzeń dziecka lub wątpliwości co do bezpieczeństwa przyjęcia szczepionki, rodzice powinni indywidualnie je rozstrzygać w porozumieniu z lekarzem leczącym dziecko lub na etapie dopuszczania do szczepienia przez lekarza.

Złożenie w szkole  oświadczenia o wyrażeniu zgody na szczepienie nie jest równoznaczne z tym, że uczeń będzie musiał zostać zaszczepiony, punkt szczepień zweryfikuje stanowisko (zgodę, sprzeciw) rodzica, rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. Szkoła nie sporządza żadnej dokumentacji o charakterze medycznym.

Dyrektor szkoły

Alicja Rawa-Cimochowska

kwestionariuszKwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID-19 (kwestionariusz należy wypełnić przed wizytą w punkcie szczepień)

Deklaracja_na_szczepienia

List_Ministra