Aktualności

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości płynnych

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Usługi Asenizacyjne
Paweł Augustynowicz
Nowa Wieś 40 B
16-402 Suwałki
Uzasadnienie wyboru: wybrano najkorzystniejszą ofertę, w ustalonych kryterium ceny.
Wykonawca zaoferował cenę wywozu 1,0 m3 nieczystości płynnych:
– brutto          34,00      zł
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 15.10.2021 r.
 
 

Ogłoszenie Rady Rodziców

Szanowni Rodzice,
16.09.2021 r. odbyło się spotkanie nowej Rady Rodziców, na którym została ustalona składka na komitet rodzicielski na rok 2021/2022 w kwocie 50 zł od rodziny.
Na podstawie sprawozdań z lat ubiegłych z zebranych składek komitetowych zostały zakupione dla naszych Dzieci m.in.:
◇ książki na nagrody
◇ organizacja Dnia Dziecka (lody, kiełbaski)
◇ kwiaty okolicznościowe
◇ Mikołajki
◇ maszyna do popcornu
◇ grill elektryczny
◇ dofinansowanie wyjazdów dla dzieci np. autokar
Państwa Dzieci otrzymają kopertę z informacją od Rady Rodziców. Do tej koperty należy włożyć odliczoną kwotę 50 zł, zakleić i przekazać w sekretariacie dla Rady Rodziców. Z góry DZIĘKUJEMY i liczymy na współpracę oraz wszelkie uwagi, wnioski i wskazówki z Państwa strony😃
Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej
im. Papieża Jana Pawła II
w Nowej wsi