Pierwszy dzień ferii.

Poniedziałek, pierwszy dzień ferii, a my odkrywamy planety z Małym Księciem. Dowiadujemy się, czym jest prawdziwa przyjaźń, jak trudno jest narysować baranka i, że „To, co najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”. Opracowała: Magdalena Mackiewicz

 

Ferie z „Małym Księciem”