Podpisanie umowy na budowę sali gimnastycznej

W dniu 25 maja 2020 r. w Urzędzie Gminy Suwałki została podpisana umowa z wykonawcą na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Papieża Jana II w Nowej Wsi. Przy podpisaniu obecni byli: Pan Zbigniew Mackiewicz Wójt Gminy Suwałki, Pan Krzysztof Gwaj – Zastępca Wójta, Pani Alicja Rawa-Cimochowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi oraz Pan Tomasz Jarmołowicz – Wykonawca.Wyrazy wdzięczności od całej społeczności szkolnej kierujemy w stronę Pana Zbigniewa Mackiewicza Wójta Gminy Suwałki oraz Radnych Gminy Suwałki.